நாந்தேன்

My photo
என்னை பற்றி நானே சொல்வது அம்புட்டு நல்லாவா இருக்கும்......................................................சரி, எலக்கணம் தெரியாததால் எலக்கியவியாதி எனும் தலக்கணம் எமக்கில்ல.

Sunday, January 1, 2012

மனித (இனம்) உயிர் உருவாகிறது
மனித உயிர் எவ்வாறு உருவாகிறது. 

 தொழிற்சாலை போன்ற உடலின் செயல்பாட்டில் மனித(இனம்) உயிர்  எவ்வாறு உருவாகிறது என்பதை கிராபிக்ஸ் செய்யப்பட்ட குறும் படம்:

இதோ:

http://www.youtube.com/watch?v=sdZZmClD-rQ&feature=player_embedded#!