நாந்தேன்

My photo
என்னை பற்றி நானே சொல்வது அம்புட்டு நல்லாவா இருக்கும்......................................................சரி, எலக்கணம் தெரியாததால் எலக்கியவியாதி எனும் தலக்கணம் எமக்கில்ல.

Monday, March 5, 2012

கனவு காணுங்கள் என்...னே ஒரு வில்ல.த்..தனம்.


கனவு காணுங்கள். ஏன்? மனுஷ பிறவிதான்  தான் கனவு கானனுமா விலங்கு,பறவைகள் கானபடாதா?விலங்குகளின் கனவுகள்


விஸ்கி : ஜொள்ளு & லொள்ளு  


என்....னே ஒரு வில்ல...த்...தனம்.